• ichilov

״ברגע שאתה מרחיק את עצמך מהסיפור של המטופל, אתה מפסיק להיות רופא אמיתי״


בספרו מנתץ המיתוסים- ד״ר ג׳רום גרופמן שופך אור על תהליכי החשיבה שביסוד ההחלטת שמקבלים רופאים.הוא בודק למה רופאים טועים ומראה מתי ואיך הם יכולים- בעזרתנו- להימנע מהחלטות חפוזות, להתמוד עם חוסר ודאות ולהיעזר ברגישות האנושית שלהם כדי לתקשר טוב יותר עם מטופליהם.

בשונה מן הנהוג לחשוב- גרופמן מראה עד כמה רפואה מעולה והיכולת להגיע לאבחנה נכונה תלויה ביכולות התקשורת של הרופא.

אחת האמירות הפותחות בספר הינה כי מי שמקשיב למטופל ישמע ממנו מה האבחנה. והדרך המיידית והראשונה לראות כיצד רופא חושב היא לראות כיצד הוא מדבר כיצד הוא מקשיב ועד כמה הוא מודע לשפת הגוף של המטפל ושלו עצמו- הבעות פניו, תנוחת גופו ומחוותיו.

גרופמן מתייחס למחקר של שתי חוקרות ד״ר רוטר וד״ר הול מאוניבססיטת נורתווסטרן שצפו באלפי סרטי וידאו ובמפגשים חיים בין רופאים שונים למטופלים, ואחרי כן ערכו ניתוח של התקשורת המילולית והבלתי מילולית של המפגש. הן הראו שהדרך שבה הרופא שואל את שאלותיו ומגיב לרגשותיו של המטופל היא בעלת חשיבות מכרעת ליכולת לעורר את המטופל להיות חופשי ולהשתתף בשיחה. חופש הדיבור של המטופל נחוץ כדי השרופא יקבל את הרמזים לפתרון החידה המדעית שיושבת מולו. אם המטופל עצור, אם הרופא קוטע את דבריו, או מגביל את השיחה לנושא מסוים ייתכן שמידע בעל חשיבות מכרעת לטיפול לא יגיע לרופא. מחקרים מראים כי הרופא הממוצע קוטע את סיפורו של המטופל 18 שניות בלבד אחרי שהוא מתחיל לספר את סיפורו. סוג השאלות שהרופא שואל (פתוחות לעומת סגורות) הוא מחצית משיחה רפואית מוצלחת. מתוך המחקרים עולה כי כאשר הרופא מצליח לגרום למטופל להרגיש שהוא מעונין לשמוע את סיפורו, ולהבין את רגשותיו, סיכויי הרופא להבין את התמונה במלואה ולהגיע לאבחנה וטיפול מוצלחים עולה באחוזים ניכרים.

לטענתן ״בדרך כלל אנחנו זוכרים את מקרי הקיצון- מנתח מבריק שנמתנהג כמו אוטיסט או רופא משפחה חביב שאינו גאון הדור״ הן טוענות, אבל רפואה טובה מחייבת גם וגם. מכיון שרוב הפעילות של הרופאים נשענית על דיבור, לא ניתן להפריד בין החלק של התקשורת לחלק של רפואה מעולה.

כחלק מהעשייה שלנו לטובת שיפור המקצוענות של אנשי מקצוע בתחום מערכת הבריאות, אנו משתתפים בסימולציות לסטודנטים לרפואה ולרופאים בשטח, בדגש על שיפור מיומנויות התקשורת.אנחנו משחקים מטופלים בתוך דיאלוג עם רופא ומספקים משוב לרופא על חווית המטופל בתקשורת המילולית והבלתי מילולית עימו. הסימולציות מתקיימות בפורמטים של אחד על אחד או בקבוצה, ורובן מצולמות בוידאו לצורך למידה ומשוב. אנו מאמינים ומוצאים חשיבות רבה, בדרך זו המהווה מרכיב חשוב ומשמעותי בהתפתחות המקצועית והאנושית של אנשי מערכת הבריאות.


28 views

​©2018-2004 כל הזכויות שמורות

החבר׳ה מאיכילוב | תיאטרון פלייבק | עמותה רשומה