• ichilov

מה החווייה החינוכית הכי טובה שהיתה לך בחיים?


אם ננסה לחשוב על חווית מפתח כזו- אין ספק שמהר מאוד יעלו בנו דמויות של מורה, מדריך בחוג או בתנועת נוער, מפקד בצבא או קרוב משפחה כלשהו שחוויה אחת איתם השאירה בנו חותם לכל החיים.

ד״ר גד יאיר בספרו המרתק ״מחוויות מפתח לנקודות מפנה״ מציג גישה מרעננת, מפתיעה ושונה לחקר השפעות חינוכיות. בעקבות מחקר מעמיק, הוא מראה כי בשונה מהתפיסה הרווחת על השפעה חינוכית מצטברת והדרגתית, קיימות חוויות מפתח שמתרחשות בפרק זמן קצר ביותר- בשיחה, בסיור, בפעילות בודדת או בהרצאה. חוויות אלו בשל עוצמתן הרבה משפיעות על הלומדים לכל חייהם ברמה מעשית, אישיותית, ערכית והתנהגותית. כמו כן פעמים רבות חוויות חד פעמיות אלו אף מתוות את דרכם בחיים.

אחד המאפיינים של חוויות מפתח הינו מתן פומבי ללמידה או הופעה לפני קהל. המימצאים מראים כי מעמד זה מאתגר את הלומדים, והפידבק מהקהל מעורר רגשות חזקים ותחושת העצמה אישית. דוגמא פרטית קטנה לכך היא שימוש במשחקי תפקידים כדי להפוך את הלמידה לרלבנטית ולעורר הזדהות ומעורבות.

אנחנו מבינים כיום עד כמה חוויה של תיאטרון פלייבק עונה על כל המאפיינים של חוויות מפתח: אתגר, אפשרות בחירה, רלבנטיות לחיים, אותנטיות, חוויה רגשית וכמובן האפקט של הופעה לפני קהל צופים. מתוך הבנה זו, במסגרת העבודה שלנו דרך הופעות, קורסים וסדנאות בקרב אנשי חינוך, אנחנו מכוונים לייצר חוויות מפתח שיחקקו במשתתפים וישפיעו עליהם באופן שיתמוך ויחזק את המקצוענות שלהם, כולל התנהלות קשובה יותר בכיתה, קשר משמעותי יותר עם התלמידים והצוות, וגיבוש הזהות המקצועית שלהם. דרך חוויה מאפשרת ופותחות המעודדת התנסות ולקיחת אחריות, אנשי החינוך פועלים, מפרשים, יוצרים, מאלתרים ו״מפסלים״ את עצמם בתוך החויה.


23 views

​©2018-2004 כל הזכויות שמורות

החבר׳ה מאיכילוב | תיאטרון פלייבק | עמותה רשומה