• ichilov

איך אנחנו מציעים להתמודד עם תופעות של לחץ ושחיקה?


אחרי שנים של פעילות במסגרות בריאות והפיכה לארגון שמתמחה בעבודה עם רופאים, מנהלים, אחיות, סטודנטים לרפואה ולסיעוד ועוד..בתחילת החודש

זכינו להכרה רשמית על המצוינות שלנו בתחום. ניגשנו לקול קורא של משרד הבריאות בנושא הצעות להתמודדות עם לחץ ושחיקה של עובדי מערכת הבריאות, ומתוך פונים רבים נבחרנו לעלות לשלב הגמר! הגמר התקיים בפני חבר שופטים במטה משרד הבריאות בירושלים. אנחנו התמודדנו מול 7 מציגים נוספים, והצגנו את ההצעה שלנו לשילוב תיאטרון פלייבק וסימולציות ככלי לטיפול בתופעות של לחץ ושחיקה. ההצעה שלנו זכתה במקום השלישי! הנה טעימה ממה שעשינו שם...

#מופעתאטרוןפלייבק #שיפורמקצוענותשלצוותיםרפואיים #אינטיליגנציהרגשית #סדנאות #תאטרוןפלייבק #לחץושחיקה

8 views

​©2018-2004 כל הזכויות שמורות

החבר׳ה מאיכילוב | תיאטרון פלייבק | עמותה רשומה