• ichilov

כל ילד צריך גיבור


ריטה פירסון, מורה כבר 40 שנה, שמעה פעם קולגה אומרת, "הם לא משלמים לי לאהוב את הילדים." ותשובתה: "ילדים לא לומדים מאנשים שהם לא אוהבים."

בהרצאת ה"טד" המרתקת שלפניכם היא מתארת את הערך והחשיבות של החיבור האנושי- יחסים.

ג'ימס קומר אמר ש-"אין למידה משמעותית בלי יחסים משמעותיים". ג'ורג' וושינגטון אמר ש- "כל למידה היא הבנה של יחסים"

המסר החזק של ריטה פירסון לתלמידים שלה, איתה יצרה קשר אמיץ, חזק ומלא באהבה: "אני מישהו. הייתי מישהו לפני שהגעתי לפה ואהיה מישהו כשאעזזוב. יש לי כוח. אני חזק... ...יש לי דברים לעשות, אנשים להרשים ומקומות להיות בהם". התלמידים שלה חזרו אחרי האמירה הזו יום יום עוד שהיא נהייתה חלק מהם.

המסרים שלה ליוו אותנו בהטמעת מהלך חונכות באחד מבתי הספר המוצלחים באזור המרכז בארץ, בו לקחנו חלק. הנהלת בית הספר הבינה שמדובר במהלך של "להיות או לחדול", שאם לא יעשה משהו משמעותי בתחום היחסים בין המורים לתלמידים, התלמידים יצביעו ברגלים ויעזבו את בית הספר, על אף ההישגים הלימודיים המרשימים.

גאווה והתרגשות מילאו אותנו כשלקחנו חלק במהלך הזה ושיקפנו, דרך הבמה, את הקשיים, הדילמות, הבילבול והשאלות שעולות לנוכח התחלת תהליך שמטרתו- יחסים.


95 views

​©2018-2004 כל הזכויות שמורות

החבר׳ה מאיכילוב | תיאטרון פלייבק | עמותה רשומה