• ichilov

מה בין דיאליזה לפלייבק?


אחד משיתופי הפעולה היפים בהם יש לנו את הזכות לסייע לשיפור מקצוענות של אנשי חינוך, טיפול ורפואה דרך כלים של תיאטרון פלייבק, הוא עם העמותה לקידום ושמירת זכויות חולי הכליות בישראל. במסגרת פעילותה הענפה, יזמה העמותה מפגשים במכוני הדיאליזה השונים בבתי החולים בארץ, של הצוותים המטפלים, המוקדשים לסוגיית התקשורת בין המטפל למטופל.

סוגייה מורכבת כשמדובר בטיפול ארוך טווח ואינטנסיבי. המטפלים נחשפים למורכבות חיו של המטופל, לכל הפנים באישיותו, לרגעי חולשה וכאב, למצבי רוח משתנים ומלווים אותו במהלך תקופה ארוכה בחיו. המטופלים חשופים גם הם אל המטפל באופן שונה מהמוכר בטיפול בסיטואציות אחרות.

ופה אנחנו נכנסנו לתמונה- בשיתוף פעולה עם העמותה ועם המכונים יצרנו סצנות הלקוחות מהיומיומים של המטפלים ושל המטופלים, רגעים בהם עלולה להתעורר מחלוקת או קצר בתקשורת. את הסצנות הצגנו בפני הצוות שהתבקש להעלות פיתרונות לקשיים המתגלמים על הבמה ולשחק בעצמו את הפיתרונות

בכל פעם אנחנו יוצאים נרגשים ונפעמים מהצוותים הרגישים, הרעיונות היצירתיים, הסבלנות ואורך הרוח.


8 views

​©2018-2004 כל הזכויות שמורות

החבר׳ה מאיכילוב | תיאטרון פלייבק | עמותה רשומה