• ichilov

מה אתם יודעים על מניעת הטרדות מינות במקום העבודה?


מה אתם יודעים על מניעת הטרדות מינות במקום העבודה? אל מי פונים בעת הצורך? מה אומר החוק? מה מחויב הארגון לעשות ואיך הוא שומר על סביבת עבודה מאפשרת ונקייה מהטרדות מיניות לכולם?

בשנים האחרונות אנחנו מצטרפים אל מכרז הסיוע באזור הצפון להרצאות וסדנאות במקומות עבודה, שעוסקות בדיוק בסוגיות הללו. בעזרת סימולציות רלוונטיות, הלקוחות מתוך השטח, אנחנו מסייעים להעלות את "השטחים האפורים", לחדד את הדילמות, ולהבהיר את החוק.

עבורנו כל יום כזה הוא למידה משמעותית ומרתקת! ההקשבה לשטח, לדיון ולנהלים כל פעם מחדש מחדדת את החשיבות בעבודת מרכז הסיוע ואת השליחות הגדולה שבשיתוף הפעולה הזה.


6 views

​©2018-2004 כל הזכויות שמורות

החבר׳ה מאיכילוב | תיאטרון פלייבק | עמותה רשומה