• ichilov

מתרגלים תגובה אחרת


אחד משיתופי הפעולה החשובים שיש לנו את הזכות לקחת בהם חלק, נוגע להתמודדות עם אלימות בשדה הרפואי. אנחנו מביאים את כישורי האילתור שלנו, ויחד עם בתי הספר לסיעוד ברחבי הארץ ממחישים סיטואציות מתוך השטח ובהן מקרי אלימות שהופנו כלפי צוותים רפואיים.

הסטודנטים נקראים להגיב ולתת מענים על מנת לשנות את הסיטואציה האלימה ולקחת אותה למחוזות אחרים. עבודה לא פשוטה.

לא פעם אנחנו יוצאים מהמפגשים עם הסטודנטים עם המצוקה שעלתה בעיניהם עקב הקושי הקיים בהתמודדות המורכבת, עם השאלות הנוקבות המועלות בדיון שסביב מקרי האלימות ועם הצורך העצום בשינוי מערכתי, בהגנה.

בעיקר אנחנו יוצאים עם תקווה גדולה שהצלחנו, ולא בקצת "לאמן את שריר התגובה", בכדי שבפעם הבאה שיתקלו הסטודנטים, כצוותים רפואיים, באלימות יוכלו לבחור תגובה, לאחר שהתנסו בכמה וכמה דרכי התמודדות- על הבמה.


69 views

​©2018-2004 כל הזכויות שמורות

החבר׳ה מאיכילוב | תיאטרון פלייבק | עמותה רשומה