• ichilov

האם אתם מאושרים?


האם יש בחיים יותר מלהיות מאושר?

בסרטון שלפניכם מדברת אמלי אספהאני סמית על המרדף התמידי של כולנו אחרי האושר, על הניסיון להשיג אותו בדרכים לא דרכים, ומהו באמת אותו אושר נכסף?

מחקרים מראים שהרדיפה אחרי האושר גורמת לאנשים להיות אומללים, שלמעשה מה שהופך אדם למאושר יותר בחיו הוא חיים מלאי משמעות.

מה ההבדל בין להיות מאושר לבין חיים מלאי משמעות? ואיך נחייה חיים כאלה?

אספהאני סמית מדברת על ארבעה עמודי תווך של חיים משמעותיים, שגם אם נאמץ אותם באופן חלקי חיינו ישתפרו ללא היכר:

1- שייכות- שייכות נובעת מקיום מערכות יחסים שבה אתם מוערכים עבור מי שאתם במהותכם, ושבהם אתם מעריכים את האחרים גם כן על מי שהם באמת. שייכות אמיתית נובעת מאהבה.

2- תכלית- משהו שראוי לעשותו. תכלית ששווה לחיות בשבילה. בין אם היא העבודה שלכם, הפרנסה שלכם, התחביב שלכם, או כל דבר אחר שממלא את היומיום שלכם בתחושה שאתם נחוצים, יעילים ומשמעותיים.

3- התעלות- צעידה מעבר לעצמכם. הרגעים בחיים בהם אתם מתעלים מעל המולת היומיום, תחושת העצמי שלכם מתפוגגת ואתם מחוברים למציאות גבוהה יותר. יצירה למשל יכולה לחבר אתכם למצב של התעלות, עיסוק באומנות, צפייה באומנות. חווית ההתעלות יכולה לשנות אתכם.

4- סיפור סיפורים- הסיפור שאתם מספרים לעצמכם על עצמכם. יצירת נרטיב מאירועי החיים שלכם מעניקה בהירות. עוזרת לכם לההבין איך הפכתם להיות מי שאתם. אנחנו מחברים את סיפור חיינו ויכולים לשנות את הדרך בה אנו מספרים אותם, יכולים לערוך אותם, לפרש, ויחד עם זאת לשנות את זוויות הראיה וההסתכלות על עצמינו ועל המציאות כולה.

מחקרה של אספהאני סמית התחבר לנו כל כך לעשייתנו בתיאטרון הפלייבק. עשייה שיש בה באופן מובהק תחושה של שייכות, של התחברות למהות של כל אחד מהשחקנים ו/או המספרים שבפלייבק. עשייה שיש בה תכלית, תחושה של משמעות ונחיצות עבור כל הנוגעים בדבר. עשייה שיש בה התעלות כדרך קבע, הן מעצם העיסוק שבאומנות וביצירה, והן מעצם העצירה מההמולה היומיות בכדי להתעמק בעולם תיאטרון הפלייבק. וללא ספק- עשייה שיש בה הרבה מקום לספר סיפורים, לחוות אותם, לתת להם כבוד ומקום, ולתת להם להתשנות עבורינו ולשנות אותנו.


65 views

​©2018-2004 כל הזכויות שמורות

החבר׳ה מאיכילוב | תיאטרון פלייבק | עמותה רשומה