• ichilov

איך המנהיגים הגדולים מניעים לפעולה?


איך אתם מסבירים מקרים בהם אנשים מצליחים להשיג דברים בניגוד לכל ההערכות?

איך המנהגים הגדולים מניעים אחרים לפעולה? מובלים אחריהם?

סיימון סינק, בהרצאת הטד שלפניכם, קורה לזה- "מעגל הזהב".

הוא מפריד בין מדוע? ל-איך? ומה.

כשהוא מדבר על המדוע, הוא מתכוון לתכלית, לאמונה. לעצם הקיום

לסיבה שבגללה אנחנו עושים דברים, שמניעה אותנו לפעולה.

הוא טוען שהמשפיעים הגדולים מונעים מהסיבה, מה-מדוע וכך משיגים תוצאות ומצליים להגיע ולהשפיע, להוביל והניע אנשים אחרים, לעומת מנהיגים שהיו עסוקים בתוצאה והתקשו להשפיע באותה הצורה.

אם תדברו על מה שאתם מאמינים תמשכו אחריכם ואחר אמונתכם אחרים שמאמינים במה שאתם מאמינים.

לאחרונה הזדמנה לנו הזכות להופיע מול קצינים בצה"ל, מובילים ומשפיעים בתחומם, בהיותם בקורס במכון נדל למנהיגות. המופע עסק בהנעה לפעולה. הקצינים שיתפו אותנו בדרכי ההשפעה שלהם, בחוויות של הצלחה, הובלה והנהגה, וברגעים בהם הנהגתם פחות צלחה, נתקלה בהתנגדויות. ראינו יחד קווים מנחים, דרכי פעולה שונות ושיקפנו את התחושות שבאות ועולות בכל אחת ואחת מהסיטואציות.

ראינו את ההתלהבות, את רמת המחויבות, את הגדלת הראש, הרצון להשפיע, את האמונה בדרך, בערך. את הידיעה- מדוע. ראינו את המנהיגים הבאים.


24 views

​©2018-2004 כל הזכויות שמורות

החבר׳ה מאיכילוב | תיאטרון פלייבק | עמותה רשומה