• ichilov

איך משפיעה השפה שלכם על האופן שבו אתם מספרים את סיפורכם?


כשצפינו מרותקים בהרצאתה של לארה בורודיטצ'קי על שפה, ועל האופן בו היא מעבצת את החשיבה שלנו, לא יכולנו שלא לתהות על הדרך בה אותה חשיבה, המופעת מהשפה ומהתרבות שבה אנו חיים, משפיעות על האופן בו נספר את הסיפורים שלנו.

בורודיטצ'קי מתארת מחקרים אשר עוקבים אחרי תרבויות שונות ובוחנים את הפן השפתי בתרבו תשלהם, ואת האופן בו הוא משקף את אופנ יהחשיבה הייחודים לאותה תרבות. היא מדגימה זאת באמצעות שבט שנותן חשיבות גדולה לכיווני השמים, על ההאופן בו צבעים נתפים בשפה הרוסית, ועל הדרך היחודית לשייך מגדר בשפות מסויימות לאובייקטים שונים ובעצם כך לאפין אותם בצורה גברית או נשית.

אנחנו, בעולם הפלייבק, שומעים סיפורים רבים בהופעות, בסדנאות ובקורסים שלנו, סיפורים המושפעים מהתרבות ממנה מגיע כל מספר ומספר, הבאה לידי ביטוי בדרך בה הוא שם במילים את מחשבותיו, מארגן את אוסף זיכרונותיו ומגיש אלינו, ואל הקהל, את חוויותיו. הפריזמה הזו, המנכיחה את השוני באופן החשיבה ואת השיקוף התרבותי שהשפה מאפשרת, מגוון ומעשיר את האופן שבו נקשיב ונשקף סיפורים על במת הפלייבק.


47 views

​©2018-2004 כל הזכויות שמורות

החבר׳ה מאיכילוב | תיאטרון פלייבק | עמותה רשומה