• ichilov

אלימות בשדה הרפואי


אלימות המופנה כלפי צוותים רפואים נהייתה כמעט דבר שבשגירה. לעיתים תכופות אנחנו שומעים על מטופלים שמוצאים באלימות פורקן, או דרך תגובה לקבלת טיפול לא הולם, לתחושותיהם. זריקת מחשב על רופאה, תקיפת מאבטחים, הצתת אחות בקהילה- אלה הם רק חלק קטן מהפגנת אלימות כלפי צוות רפואי בה נתקלנו רק בשנה החולפת.

כדבר שבשיגרה אנחנו פוגשים סטודנטים לסיעוד וחברי צוותים רפואים ומתרגלים איתם, דרך כלים תיאטרונים, תגובות לתוקפנות העלולה להיות מופנת כלפיהם. אנחנו שומעים מהם, מאלה שנמצאים בשטח ומאלה שעוד רגע יוצאים אליו, דוגמאות על תוקפנות ואלימות שחוו או ראו מסביבם, משקפים את תחושותיהם על הבמה, דרך תיאטרון פלייבק, ומעלים על הבמה סיטואציות מהשטח.

בכל אחת מהסיטואציות מתגלם גרעין של תוקפנות מצד המטופל ויחד אנחנו בוחנים דרכי תגובה אפשריים במטרה להכחיד את ההתנהגות האלימה וליצר דרכי תקשורת אחרים, בריאים יותר ומיטבים יותר. אנחנו שואפים להוציא את הצוותים מסדנאות כאלה, מצויידים עם כלים ודרכי התמודדות, עם מה שכנראה, לצערינו, עוד יפגשו.

לא פעם מעלים הצוותים הרפואים טענה ותחושה שהם אינם שמורים ומוגנים על ידי

המערכת, ואנחנו מצטרפים לקריאתם להרחיב את העשייה לשינוי המצב ולמאבק באלימות מול צוותים רפואים.


37 views

​©2018-2004 כל הזכויות שמורות

החבר׳ה מאיכילוב | תיאטרון פלייבק | עמותה רשומה