• ichilov

טיפול בקשישים ופלייבק


עם משרד הבריאות יש לנו שיתוף פעולה ארוך טווח, נעים ומאתגר, כזה שמשלב את הכוחות והיכולות היחודיות שלנו למערך ההדרכתי של המשרד.

אחת מהמטרות שהעמותה שלנו חרטה על דגלה היא: "שיפור מקצוענות של אנשי חינוך, טיפול ורפואה דרך כלים של תיאטרון פלייבק, קטעי אלתור, סימולציות ומופעי נושא". ובשיתוף עם משרד הבריאות ההלכה באה לידי מעשה.

הקשר הארוך שלנו עם משרד הבריאות כבר כלל נושאים רבים בהם סייענו לשפר את המקצוענות של אנשי הרפואה דרך הכלים התיאטרוניים, ולאחרונה התמה אליה אני חוברים היא טיפול בקשישים, תוך מתן דגש על תקשורת בין מטפל למטופל, ובין הצוות רפואי לבני משפחה של המטופל.

בחודשים האחרונים אנו מגיעים ופוגשים צוותים רפואים ממחלקות ומרכזים שונים בארץ, לימי עיון מרוכזים הנוגעים בנושא הכה חשוב הזה. הצוותים נחשפים דרך סצנות מוכנות מראש לדילמות וקשיים הקיימים בטיפול בקשישים, ומציאים דרכי פיתרון דרך הבמה. לאחר מכן הם כותבים בעצמם, בהנחייתינו, סצנות רלוונטיות הנוגעות לתכנים שמועלים ביום עיון ומנחים אותנו לשחק אותן.

תמיד אנחנו יוצאים מימי העיון האלה נרגשים ונפעמים, ושמחים שזכינו לקדם ולשפר את אנשי הרפואה שלנו ולרתום לעשייתם החשובה את הכלי התיאטרוני!


9 views

​©2018-2004 כל הזכויות שמורות

החבר׳ה מאיכילוב | תיאטרון פלייבק | עמותה רשומה