top of page

מקצוענות במערכת הבריאות

 סימולציות רפואיות ככלי לפיתוח מקצועי

סימולציות רפואיות תיאטרון פלייבק החבר׳ה מאיכילוב

סימולציות לעובדי מערכת הבריאות

סימולציות רפואיות

סימולציות רפואיות הן כלי איכותי לתרגול והכשרה של צוותים מקצועיים. סימולציות מאפשרות תרגול על יבש בתוך אוירה בטוחה. הרעיון הוא ללמוד מטעויות, להתפתח כצוות ולהעשיר את ארגז הכלים המקצועי. 

כשאנחנו משחקים - אנחנו לא מדברים, אנחנו פועלים. הפעולה הופכת את החויה ללמידה אפקטיבית.

השחקנים שלנו מיומנים באלתור ומחויבים למטרה של הצמיחה המקצועית שלכם ולכן יכולים בהתאם לצורך גם ליצור סימולציה על המקום מתוך בקשות מהשטח.

העבודה שלנו מבוססת על ההנחה של תבנית  חשיבה מתפתחת- תפיסה שמבוססת על התובנה שכשרון הוא לא נתון קבוע, וכל יכולת ניתן לפתח לדרגת אומנות על ידי למידה מטעויות ולמידה מהתנסויות. באופן הזה אנו תופסים סימולציות רפואיות ככלי לפיתוח מקצועי. 

סימולציות פרטניות

סימולציות רפואיות פרטניות

דרך הכלי של סימולציות פרטניות אנחנו מאפשרים לאנשי מקצוע וסטודנטים להתאמן על יבש בסוגיות מרכזיות בנושא תקשורת עם מטופלים. סימולציות פרטניות משמשות כחלק מהכשרה או כחלק ממבחני קבלה או כחלק ממבחני גמר של קורסים מקצועיים. 

השחקנים שלנו מיומנים באלתור, הם מגיבים ומאפשרים לכל סצינה להתפתח בהתאם לתקשורת שמתקיימת בכאן ועכשיו עם המתרגל. השחקנים שלנו ממוקדים בתהליך הצמיחה של אנשי המקצוע שלכם.  הם יתנו למתרגלים שלכם משוב בונה ומכבד שישרת את תהליך הלמידה.

אנחנו ספקים בלעדיים של מרכז הסימולציות החדש באיכילוב- מ.ט.ס לסימולציות ממוקדות תקשורת בינאישית, כמו כן אנחנו מלווים שנים רבות את קורס אדם ורפואה בהדסה עין כרם במבחני הגמר של הקורס.

סימולציות בקבוצה

סימולציות רפואיות בקבוצה

במהלך השנים פיתחנו מודל ייחודי לעבודת סימולציה בקבוצה, בשם א"ס מנצח- ראשי תיבות לאקלים, סימולציה, משחק, ניתוח, צוות, חזרה.

אקלים- אנחנו מייצרים אקלים יצירתי הן במהלך שלב בניית הסצינות עם הלקוח והן במהלך הסימולציות עצמן, הדגש הוא  על שיתוף פעולה השראה ולמידה הדדית.

סימולציה- אנחנו בונים את הסימולציות בשיתוף איתכם ובהתאם לפוקוס המקצועי של התרגול. אנחנו מגדירים לכל תרחיש מטרה ספציפית וברורה לתרגול.

משחק- המתרגלים עולים לבמת הכיתה ומשחקים את הסצינה עם השחקנים.

ניתוח- בתום הסימולציה, המתרגל, השחקנים, הצופים, המנחה ואיש המקצוע האחראי משתפים במחשבות רגשות ותובנות שעלו בהם במהלך העבודה. הדגש- זיהוי חוזקות.  

צוות- אנחנו בונים צוות. אנחנו רוצים ליצור מינימליזציה של מימד התחרות- אנחנו לא מחפשים את המתרגל המצטיין אלא את ההתמודדות הקבוצתית והיצירתית עם האתגר. 

חזרה- בסיום הניתוח, אנחנו משחקים שוב את הסצינה שמתחילה בדיוק באותו אופן, הפעם עם מתרגל חדש. אנחנו חותרים לצפות במגוון רחב של התמודדויות- פתרון בעיות יצירתי בפעולה. ניתן לבחור כמה פעמים שלחק עם אותה סצינה.

במידה ונדרש, השחקנים שלנו, שמיומנים באלתור ותגובה לשטח, יאלתרו סצינה חדשה על המקום בהתאם לצורך בוער שעולה מהשטח.

בסיום יחידת הסימולציה, ובשיתוף עם אנשי המקצוע, אנחנו עורכים סיכום ואוספים את הלמידה הפרקטית והרעיונית שהתרחשה במפגש.

בהכשרת אחים ואחיות בבי״ס לסיעוד שיינבורן אנחנו עובדים שנים ארוכות עם הכלי של סימולציות רפואיות קבוצתיות במסגרת קורס  תקשורת תחת נושאים כמו התמודדות עם אלימות בשדה הרפואי ועוד, כמו כן במהלך השנים קיימנו בין היתר סדנאת סימולציות לצוות טיפול נמרץ ילדים איכילוב, סימולציות רפואיות קבוצתיות בביה״ס לסיעוד באסף הרופא, בצוותים של מכוני דיאליזה בכל הארץ ועוד.

bottom of page