top of page

פיתוח מקצועי במערכת החינוך

עבודת המחנך רצופת דילמות- איך לנהל כיתה? איך להיות בתקשורת מיטיבה עם הורים? איך לראות בכל תלמיד אדם מלא? איך להגביר את תחושת השייכות והבטחון של התלמידים? איך לפתח אקלים יצירתי בכיתה?

גם עבודת המנהל רצופת דילמות- איך לפתח תקשורת כנה ובטוחה? איך לייצר צוות חזק  ​ומלוכד? איך לנהל קונפליקטים? איך להוביל במוקדי מתח? איך לפתח חדשנות ויצירתיות? בחתירה לעבר מקצוענות בחינוך העבודה היצירתית אפקטיביות במיוחד.

דרך כלים של תיאטרון פלייבק, סימולציות, מחזות קצרים וייחודיים, סדנאות, קטעי אלתור שמשולבים בדיונים, מעגלי שיח והצגת עבודות, אנחנו מייצרים מרחב מרענן ויצירתי לתהליכים של פיתוח מקצועי במערכת החינוך! 

 

אנחנו פותחים מרחב חיובי להצפת דילמות וקשיים, יוצרים למידת עמיתים אפקטיבית, מתרגלים אנשי חינוך בכלים של אלתור ספונטניות  ועמידה מול קהל,  מלמדים כיצד לפתור בעיות באופן יצירתי ולייצר אקלים שמעודד חדשנות. 

אנחנו אוהבים יחסים ארוכי טווח עם הלקוחות שלנו, וחולקים איתם חזון ומשימה משותפת: לפתח מערכת חינוך מקצועית ואנושית יותר בישראל.

כל הכיתה במה
עמידה מול קהל לצוותי הוראה
תכנית 20035

תיאטרון פלייבק ואלתור ככלי לפיתוח מקצועי
תכנית 19246

תכניות מאושרות בגפ״ן

במהלך השנים לקחנו חלק בהכשרה ופיתוח מקצועי של למעלה מ 6,900 אנשי חינוך 

bottom of page