top of page

במה פתוחה לסיפורים שלכם

 יום עיון סדנאי בראש יצירתי

איך זה עובד?

לכם יש מטרה: אתם רוצים להעביר חומר עיוני, מודל, הרצאה, תוכן חשוב לאנשי הצוות או לסטודנטים שלכם. אתם רוצים להעביר את החומר בצורה חיה שמערבת גם את הנפש הלב והמעשה שלהם ולא רק את השכל. אתם רוצים שהם יהיו מעורבים יתרגלו ויפנימו את הלמידה. אתם רוצים אוירה יצירתית ואחרת, אתם רוצים להשתמש בכלי הוראה חדשניים, אתם רוצים ליצור חוויה של קהילה לומדת. אתם רוצים לראות את הלמידה מובילה לשינוי בשטח.

לנו יש את הכלי: ימי עיון סדנאיים בראש יצירתי שנבנים בשיתוף איתכם. אתם מביאים את המיקוד המקצועי של עולם התוכן שלכם, והצוות שלנו מביא הנחיה קשובה ומגוון כלים תיאטרליים. 

 

 המתנה שלנו - חווית למידה אפקטיבית ובלתי נשכחת. 

תיאטרון פלייבק החבר׳ה מאיכילוב

יום עיון סדנאי

דוגמאות מפרוייקטים נבחרים

התמודדות עם אלימות בשדה הרפואי

ימי עיון סדנאיים בני שמונה שעות בשיתוף בי״ס לסיעוד שיינבורן- הימים משלבים מופע תיאטרון פלייבק, סדנאת סימולציות בקבוצה, תחנות אימון אישיות, תיאטרון פורום  ותרחיש מתגלגל

דילמות בטיפול בקשישים במצב הזנחה וסיכון

ימי עיון סדנאיים בני שמונה שעות בשיתוף ביה״ס לסיעוד שיינבורן- הימים משלבים מופע תיאטרון פלייבק, סדנאת סימולציות, משחק תפקידים באירועי אקטואליה, אלתור מתוך מעגלי דיון

פיתוח צוותים חינוכיים

ימי עיון סדנאיים בני ארבע שעות בשיתוף מכון חינוך דרך כפר לצוותים בכפרים חינוכיים בכל הארץ- הימים משלבים מופע תיאטרון פלייבק, סימולציות וקטעי אלתור מתוך מעגלי דיון. הימים מתמקדים בנושאים שונים כגון- השלמת הסמכות ההורית, ממשמעת למשמעות, בניית קהילה ויצירת דיאלוג איכותי 

bottom of page